Chính sách bảo hành và bảo trì

Chính sách bảo hành và bảo trì

Chính sách bảo hành và bảo trì

Ngày đăng: 10:31 AM, 20/05/2021
Chính sách bảo hành và bảo trì

Chính sách bảo hành và bảo trì

Thời gian bảo hành trong 2 năm

Nếu trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm xảy ra bất kỳ lỗi nào Kientructaman.com  sẽ cho kỹ sư lên khảo sát và sửa chữa hoàn toàn MIỄN PHÍ, nếu không sửa được đạt chất lượng khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thay sản phẩm mới hoàn toàn.

Cứ định kỳ 6 tháng 1 lần Kientructaman.com sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, nếu phát hiện lỗi (ngay cả khi khách hàng không nhận ra) chúng tôi cũng sẽ lập biên bản và sửa chữa ngay lập tức. Công tác này hoàn toàn miễn phí và sẽ đưa vào hợp đồng thi công như một điều khoản bắt buộc. 

Công tác bảo trì

Nếu trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm xảy ra lỗi hoặc sau vài năm sử dụng khách hàng muốn làm mới lại sản phẩm (sơn lại, thay vật liệu phủ bề mặt..), Kientructaman.com sẽ cho kỹ sư lên khảo sát và tiến hành sửa chữa hoặc làm mới với chi phí ưu đãi (chỉ tính phí vật liệu và hỗ trợ khách hàng về phí nhân công).

Cứ định kỳ 6 tháng 1 lần Kientructaman.com  sẽ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tư vấn cho khách hàng các phương án bảo trì sản phẩm (nếu cần thiết). Công tác này sẽ đưa vào hợp đồng thi công như một điều khoản bắt buộc.

Chia sẻ:
Tư vấn: 0933458286