Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế

Ngày đăng: 11:31 PM, 19/06/2018
Quy trình thiết kế
 
- Nhu cầu của khách hàng
- Phong thủy, quy hoạch, nền đất
- Các phong cách kiến trúc
 
 
 
 
 
 
- Khảo sát hiện trạng
- Mặt bằng bố trí
- Phối cảnh
 
 
 
 
 
 

 No
 
 
Yes  
 
 
 
(Ảnh màu từng phòng)
 
 

 No
 
 
Yes  
 
- Kết cấu
- Điện, nước
- Dự toán phần thô (bằng phần mềm riêng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giao bản XPXD (nếu cần)
 
- Giám sát kết cấu 
- Giám sát kiến trúc 
- Các đợt giám sát kết cấu quý khách vui lòng báo trước 24h
- Vẽ bản vẽ làm chủ quyền nhà (miễn phí)
 
* Trong trường hợp do nhu cầu bên A cần tiến hành gấp, hồ sơ được bàn giao thành nhiều giai đoạn theo thỏa thuận giữa 2 bên.
 

* Trong trường hợp do nhu cầu bên A cần tiến hành gấp, hồ sơ được bàn giao thành nhiều giai đoạn theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Chia sẻ:
Tư vấn: 0933458286